Współpraca w budownictwie

WSPÓŁPRACA
KONTAKT

Sieć Budowlana Export Sp. z o.o.

Sieć Budowlana Export Sp. z o.o. powstała w grudniu 2017. Celem firmy jest pozyskiwanie na potrzeby swoich klientów produktów i innowacyjnych systemów z przeznaczeniem do budownictwa z Unii Europejskiej jak i poza jej granicami. Systematyczne wprowadzanie asortymentu ma pozwolić jej odbiorcom na zwiększenie atrakcyjności jak i na coraz szerszą ofertę dla kontrahentów.

SIEĆ BUDOWLANA EXPORT SP. Z O.O. współpracuje z producentami jak również z grupami handlowymi na ternie Europy oraz poza jego granicami.

Poprzez własną platformę internetową jest możliwość w każdym czasie zapoznania się z ofertą handlową.

Formularz kontaktowy  Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych jest Sieć Budowlana Export Sp. z o.o. z siedzibą w Krzyżowej Dolinie (46-040), przy ul. Spórackiej 9. Dane osobowe przekazuję dobrowolnie. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Zostałem(am) poinformowany(a)
  o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania.
  Zakres zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmuje:
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjno-marketingowych przez Sieć Budowlana Sp. z o.o., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjno-marketingowych
   przez podmioty współpracujące z Sieć Budowlana Sp. z o.o., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Zgoda na przesyłanie, na podany w formularzu adres poczty elektronicznej, informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej pochodzącej od Sieć Budowlana Sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących., zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)*


  Dane osobowe podane w formularzu zostaną wykorzystane tylko doraźnie i jednorazowo, wyłącznie celem udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, po czym usunięte.