Współpraca w budownictwie

WSPÓŁPRACA
KONTAKT

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

SIEĆ BUDOWLANA EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie SIEĆ BUDOWLANA EXPORT Sp. z o.o.”
Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0018/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2020-04-01 – 2021-05-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 413 450,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 268 701,14 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy Sieć Budowlana Export Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Rezultatem realizacji projektu będzie:
– modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez rozbudowę nowoczesnego zintegrowanego systemu ERP, co przełoży się na niższe koszty działalności, rozwój sprzedaży, większa konkurencyjność na rynku,
– wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez objęcie wszystkich procesów biznesowych projektem,
– aktualność kluczowych danych niezbędnych do świadczenia usług, dostępnych w miejscu ich świadczenia,
– wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez jej uporządkowanie i umieszczenie w jednym systemie ERP,
– wzrost niezawodności systemów informatycznych, poprzez zastąpienie wielu rozproszonych komponentów funkcjonalnościami zintegrowanymi w ramach jednego systemu ERP,
– zwiększenie dostępności poszczególnych funkcjonalności oprogramowania ERP wśród poszczególnych uczestników procesów biznesowych,
– możliwość generowania analiz danych biznesowych oraz możliwości dostępu do aktualnych, istotnych i przydatnych informacji dzięki zastosowaniu systemu BI.

Sieć Budowlana Export Sp. z o.o.

Sieć Budowlana Export Sp. z o.o. powstała w grudniu 2017. Celem firmy jest pozyskiwanie na potrzeby swoich klientów produktów i innowacyjnych systemów z przeznaczeniem do budownictwa z Unii Europejskiej jak i poza jej granicami. Systematyczne wprowadzanie asortymentu ma pozwolić jej odbiorcom na zwiększenie atrakcyjności jak i na coraz szerszą ofertę dla kontrahentów.

SIEĆ BUDOWLANA EXPORT SP. Z O.O. współpracuje z producentami jak również z grupami handlowymi na ternie Europy oraz poza jego granicami. Obecnie ma dostęp do ponad 1300 dostawców.

Poprzez własną platformę internetową jest możliwość w każdym czasie zapoznania się z ofertą handlową.

Sieć Budowlana.pl

Sieć Budowlana.pl Sp. z o.o. jest ogólnopolską firmą zrzeszającą najlepsze hurtownie oraz dostawców z branży budowlanej w Polsce. Jej celem jest przewidywanie i zaspokajanie potrzeb Inwestorów prywatnych oraz instytucjonalnych.

Najwyższą jakość usług zapewniają wysoko wykwalifikowani Reprezentanci oraz Doradcy Techniczni Partnerów Sieci gotowi zaspokajać indywidualne oczekiwania i to z entuzjazmem, jakiego nie znajdziesz gdzie indziej! Z zapałem podnoszą kwalifikacje, nieustannie uzupełniając swoje umiejętności i poszerzając wiedzę. Cyklicznie spotkania i szkolenia pozwalają na doskonalenie wiedzy o produktach.

Strona: www.siecbudowlana.plSieć Budowlana.pl Sp. z o.o. jest ogólnopolską firmą zrzeszającą najlepsze hurtownie oraz dostawców z branży budowlanej w Polsce. Jej celem jest przewidywanie i zaspokajanie potrzeb Inwestorów prywatnych oraz instytucjonalnych.

Najwyższą jakość usług zapewniają wysoko wykwalifikowani Reprezentanci oraz Doradcy Techniczni Partnerów Sieci gotowi zaspokajać indywidualne oczekiwania i to z entuzjazmem, jakiego nie znajdziesz gdzie indziej! Z zapałem podnoszą kwalifikacje, nieustannie uzupełniając swoje umiejętności i poszerzając wiedzę. Cyklicznie spotkania i szkolenia pozwalają na doskonalenie wiedzy o produktach.

Odwiedź stronę

Formularz kontaktowy  Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych jest Sieć Budowlana Export Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-123), przy ul. ul. Budowlanych 66. Dane osobowe przekazuję dobrowolnie. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania.
  Zakres zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmuje:
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjno-marketingowych Sieć Budowlana Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)*
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjno-marketingowych przez podmioty współpracujące z Sieć Budowlana Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  • Zgoda na przesyłanie, na podany w formularzu adres poczty elektronicznej, informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej pochodzącej od Sieć Budowlana Sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących., zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)*


  Dane osobowe podane w formularzu zostaną wykorzystane tylko doraźnie i jednorazowo, wyłącznie celem udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, po czym usunięte.