Współpraca w budownictwie

WSPÓŁPRACA
KONTAKT

Sieć Budowlana Export Sp. z o.o.

Sieć Budowlana Export Sp. z o.o. powstała w grudniu 2017. Celem firmy jest pozyskiwanie na potrzeby swoich klientów produktów i innowacyjnych systemów z przeznaczeniem do budownictwa z Unii Europejskiej jak i poza jej granicami. Systematyczne wprowadzanie asortymentu ma pozwolić jej odbiorcom na zwiększenie atrakcyjności jak i na coraz szerszą ofertę dla kontrahentów.

SIEĆ BUDOWLANA EXPORT SP. Z O.O. współpracuje z producentami jak również z grupami handlowymi na ternie Europy oraz poza jego granicami. Obecnie ma dostęp do ponad 1300 dostawców.

Poprzez własną platformę internetową jest możliwość w każdym czasie zapoznania się z ofertą handlową.

Sieć Budowlana.pl

Sieć Budowlana.pl Sp. z o.o. jest ogólnopolską firmą zrzeszającą najlepsze hurtownie oraz dostawców z branży budowlanej w Polsce. Jej celem jest przewidywanie i zaspokajanie potrzeb Inwestorów prywatnych oraz instytucjonalnych.

Najwyższą jakość usług zapewniają wysoko wykwalifikowani Reprezentanci oraz Doradcy Techniczni Partnerów Sieci gotowi zaspokajać indywidualne oczekiwania i to z entuzjazmem, jakiego nie znajdziesz gdzie indziej! Z zapałem podnoszą kwalifikacje, nieustannie uzupełniając swoje umiejętności i poszerzając wiedzę. Cyklicznie spotkania i szkolenia pozwalają na doskonalenie wiedzy o produktach.

Strona: www.siecbudowlana.plSieć Budowlana.pl Sp. z o.o. jest ogólnopolską firmą zrzeszającą najlepsze hurtownie oraz dostawców z branży budowlanej w Polsce. Jej celem jest przewidywanie i zaspokajanie potrzeb Inwestorów prywatnych oraz instytucjonalnych.

Najwyższą jakość usług zapewniają wysoko wykwalifikowani Reprezentanci oraz Doradcy Techniczni Partnerów Sieci gotowi zaspokajać indywidualne oczekiwania i to z entuzjazmem, jakiego nie znajdziesz gdzie indziej! Z zapałem podnoszą kwalifikacje, nieustannie uzupełniając swoje umiejętności i poszerzając wiedzę. Cyklicznie spotkania i szkolenia pozwalają na doskonalenie wiedzy o produktach.

Odwiedź stronę

Formularz kontaktowy  Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych jest Sieć Budowlana Export Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-123), przy ul. ul. Budowlanych 66. Dane osobowe przekazuję dobrowolnie. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania.
  Zakres zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmuje:
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjno-marketingowych Sieć Budowlana Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)*
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjno-marketingowych przez podmioty współpracujące z Sieć Budowlana Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  • Zgoda na przesyłanie, na podany w formularzu adres poczty elektronicznej, informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej pochodzącej od Sieć Budowlana Sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących., zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)*


  Dane osobowe podane w formularzu zostaną wykorzystane tylko doraźnie i jednorazowo, wyłącznie celem udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, po czym usunięte.